8 rodín v Pribete oslávi tohtoročné Vianoce už v nových nájomných bytoch aj vďaka úveru zo ŠFRB a dotačnej podpore Ministerstva dopravy a výstavby SR !
Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht spolu so starostom Pribety p. Norbertom Zsitvom dnes slávnostne odovzdali do užívania nové nájomné byty.