Riaditeľ odboru kontroly Andrej Brezniak zastúpil generálneho riaditeľa Tomáša Lamprechta pri odovzdávaní ďalších 27 nájomných bytov v obci Cerová.

Po vyše roku výstavby starosta obce, Ing. Ján Čerešník, slávnostne prevzal byty do užívania.

Ešte tomu síce chýbajú nejaké tie terénne úpravy, ale noví nájomníci sa môžu nasťahovať.

Prajeme spokojné bývanie. A ďakujeme pánovi starostovi za rozvoj nájomného bývania.