Dnešný pracovný výjazd generálneho riaditeľa ŠFRB, Tomáša Lamprechta, začal v Mesto Galanta, kde sme sa boli pozrieť s pánom primátorom Petrom Paškom, ako postúpili vo výstavbe 72 nájomných bytov.
Následne sme sa presunuli do mesta Komárno – Komárom Város, kde generálny riaditeľ ŠFRB, Tomáš Lamprecht spolu so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy, Katarínou Brunckovou, jej poradcom Róbertom Bartošom a pánom primátorom Bélom Keszeghom odovzdali nových 14 nájomných bytov.

Novým nájomníkom prajeme, aby sa im dobre bývalo.

Nájomné bývanie nerovná sa sociálne bývanie.
Posúďte sami 🥰