Už druhýkrát sme to niekomu natreli! Dnes sme v rámci akcie Naše Mesto, organizovanej pod záštitou Nadácie Pontis zobrali štetce do rúk a vyrazili do Karlovej Vsi. S radosťou sme vymaľovali detské ihrisko, kde sme sa pri tom skvele zabavili a zároveň prispeli k zveľadeniu komunity. Tešíme sa, že sme sa mohli zúčastniť najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva a prispeli ku skrášleniu nášho mesta. Aj Štátny fond rozvoja bývania má srdce na správnom “meste”. ❤️