Nový názov, platný od 1. januára 2023, bude skrátený na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Výstavba nevypadla len z názvu, ale čiastočne aj z kompetencií ministerstva.

Od nového roka sa kompetencie v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania presunú na novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

„Spolu s niektorými kompetenciami nás opúšťa aj časť zamestnancov, ktorí budú ďalej pokračovať v práci na novom úrade. Chcel by som sa im veľmi pekne poďakovať za ich prínos pre naše ministerstvo a želám im veľa úspechov v novej práci,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Pre ministerstvo ide už šiesty názov. V roku 1991 bolo zriadené ako Ministerstvo dopravy a spojov SR, v roku 1992 bolo premenované na Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR, v 1995 zmenilo názov na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, od roku 2010 pokračovalo s názvom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a doterajší názov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, malo od 1.1.2017.

Zdroj: TLAČOVÉ SPRÁVY (mindop.sk)