V dňoch 18-20.10.2017 sme sa zúčastnili konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike ( APUMS SR ), ktorá sa konala pri príležitosti 25. výročia od ich založenia. Generálny riaditeľ  ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka, čestný hosť, prevzal pamätnú plaketu s poďakovaním za podporu a spoluprácu. Ing. Eva Šimlovičová odprezentovala účastníkom konferencie prezentáciu na tému možnosti financovania  nájomných bytov a technickej vybavenosti, výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb štátnou podporou zo ŠFRB v zmysle pripravovanej novelizácie záväzných právnych predpisov pre rok 2018. Následne mali účastníci možnosť  konzultácie priamo s generálnym riaditeľom Ing. Jurajom Kurňavkom a s Ing. Evou Šimlovičovou, vedúcou oddelenia posudzovania a schvaľovania úverov. Asociácii želáme veľa ďalších úspešných rokov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.