Náš kolega zo Štátneho fondu rozvoja bývania Juraj Bartoš, mal nedávno príležitosť zúčastniť sa XXIV. konferencie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Hornom Smokovci, kde vystúpil s prednáškou na tému: „Z čoho obnovovať či budovať zariadenia dlhodobej starostlivosti?“
Radi by sme sa poďakovali za pozvanie Juraja na túto prestížnu udalosť. Jeho odborné vedomosti v tejto oblasti rozhodne prispeli k obohateniu diskusií a zdieľaniu dôležitých informácií.
Veríme, že si účastníci konferencie odniesli nové poznatky a podnety, ktoré posunú naše myslenie a prístup k budúcim výzvam v oblasti dlhodobej starostlivosti.
Gratulujeme Jurajovi k úspešnej prednáške a tešíme sa na ďalšie spoločné úspechy!
Staviame a obnovujeme s Vami.