Dnes naši kolegovia Juraj Bartoš a Vladimír Sirota v obci Štvrtok na Ostrove informovali členov Združenia miest a obcí Žitného ostrova o možnostiach využitia podpôr od Štátneho fondu rozvoja bývania

Ďakujeme za pozvanie!