Teší nás, že aj súkromný sektor má záujem stavať nájomné byty. Dôkazom toho je už tretie slávnostné odovzdávanie v tomto týždni, ktoré sa uskutočnilo v Liptovskom Hrádku. Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma, Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht, Branislav Tréger – primátor mesta a Ladislav Kollár – konateľ spoločnosti SWOT s.r.o odovzdali do užívania nových 22 nájomných bytov. Pánovi Kollárovi ďakujeme za podporu rozvoja výstavby nájomných bytov a rodinám želáme spokojné bývanie.