Generálny riaditeľ Tomáš Lamprecht sa zúčastnil odbornej konferencie, kde boli nosnou témou otázky tykajúce sa novej stavebnej legislatívy a výzvy ktoré prináša, verejný záujem v územnom plánovaní a v neposlednom rade rast cien a dostupnosť nájomného bývania. ŠFRB nezabúda na jeho dôležitosť, snaží sa zabezpečiť jeho dostupnosť a hľadá možnosti ako bytový fond rozširovať.