Nosnými témami dnešného pracovného stretnutia v Rimavskej Sobote „Deň komunálu“ medzi ZMO Gemera a Malohontu a zástupcami ZMOS boli medzi iným aj modernizácia miestnej územnej samosprávy, eurofondy, pozemky či financovanie samospráv.
Problematiku z pohľadu ŠFRB priblížil riaditeľ fondu Tomáš Lamprecht a o jednotlivých oblastiach diskutovali zástupcovia spoločností Prima Banka, Slovnaft a Komunálna Poisťovňa a riaditeľ ZMOS Michal Kaliňák.