Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht sa dnes zúčastňuje spoločného pracovného stretnutia so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenka v obci Donovaly, kde predstaví aktivity ŠFRB pre výstavbu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb.

Ďakujeme ZMOS za pozvanie. Veríme, že pracovné stretnutia prispejú k rozvoju výstavby NB a ZSS.