Aj vďaka úveru zo ŠFRB a dotácie z MDV SR bolo postavených ďalších 33 nájomných bytov, ktoré si boli pozrieť zástupca  generálneho riaditeľa ŠFRB Boris Cehlárik spolu so štátnou tajomníčkou MDV SR Katarínou Brunckovou.

Ďakujeme pánovi primátorovi Jozefovi Trstenskému za pozvanie.