Ďalším dôležitým dátumom pre získanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je 28.02.2020, nakoľko je to posledný deň, kedy môžu obce, samosprávne kraje a neziskové organizácie podať žiadosť o poskytnutie úveru pre nasledovné účely:

  • Obstaranie nájomného bytu
  • Obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom
  • Obstaranie pozemku k nájomným bytom
  • Obstaranie technickej vybavenosti k ubytovacím domom