Na 36. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého sa zúčastnil aj náš generálny riaditeľ Juraj Bartoš, bolo počuť z úst štatutárov aktuálne sociálno-ekonomické problémy, s ktorými sa borí väčšina samospráv. Bývanie je dôležitou súčasťou života každej generácie. Spokojnosť ľudí v obci alebo v meste ovplyvňujú aj služby, ktoré samospráva pre svojich občanov zabezpečuje. Či už sa jedná o nájomné bývanie alebo zariadenia sociálnych služieb, samosprávy môžu obe veľmi výhodne realizovať pomocou dotácií z Ministerstvo dopravy SR a s výhodnou podporou zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Primátori, starostovia, sme tu pre vás a STAVIAME S VAMI.