07_priloha-c.-38b_Vyhlasenie-OSO-na-instalaciu-technickeho-zariadenia-OZE_2021-1