05_Príloha-č.-51_Vyhlásenie-právnickej-osoby-podnikateľa-k-povinnosti-zápisu-do-RPVS_2020