Štátny fond rozvoja bývania pre Vás pripravil stručný informačný newsletter, v ktorom sme zhrnuli najdôležitejšie zmeny zo zákona o ŠFRB platné od 01.01.2021.