Štátny fond rozvoja bývania, tak ako každý rok, dňa 28.11.2017 organizoval konferenciu pre pracovníkov okresných a mestských úradov. Konferenciu otvoril generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka, ktorý poďakoval pracovníkom úradov za ich vykonanú prácu a zhodnotil rok 2017. Pre kolegov z úradov bolo pripravených niekoľko prezentácií od našich expertov za daný odbor.

Ing. Zuzana Petrášová oboznámila účastníkov o podmienkach poskytovania podpory na obnovu bytových budov v roku 2018, Ing. Eva Šimlovičová odprezentovala podmienky poskytovania podpory na obstarávanie nájomných bytov, technickej vybavenosti a tak isto podmienky poskytovania podpory pre fyzické osoby. Obe kvalifikované pracovníčky podali informácie k novele zákona o ŠFRB a vyhlášky. O najčastejších pochybeniach pri podávaní žiadostí o uvoľnenie čerpania úverov informovala Bc. Ing. Veronika Bozsiková. Kolegovia z OÚ a MÚ si mali možnosť vypočuť prezentáciu Ing. Viery Hlaváčovej, riaditeľky odboru ekonomiky bývania z MDV SR na tému princípy zmien v poskytovaní podpory na rozvoj bývania od 1.1.2018.

Veríme, že konferencia, ktorú pre vás usporiadalo ŠFRB vám priniesla veľa užitočných informácií, ktoré využijete vo vašej práci.

Ďakujeme vám za vašu účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.