V dňoch 22.-24. 11. 2017 sme sa zúčastnili konferencie KOBD, ktorá sa tento rok konala po 11.krát. KOBD je medzinárodná konferencia, ktorá sa stala v odbore stavebníctva pojmom a obľúbenou tradíciou. Záštitu nad konferenciou prevzal generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania, Ing. Juraj Kurňavka.

Tohtoročná téma konferencie sa niesla v duchu Kvalitne a komplexne, efektívne a udržateľne. Odborníci z ministerstiev, univerzít, finančných inštitúcií a rôznych firiem si pripravili prednášky na rôzne témy. Za Štátny fond rozvoja bývania vystúpil kvalifikovaný pracovník fondu Ing. Juraj Bartoš, s témou prednášky Obnova bytovej budovy financovaná z prostriedkov ŠFRB 2018.

Organizátorom ešte raz naše poďakovanie, prajeme veľa ďalších úspechov a tešíme sa na 12. ročník KOBD.