Žiadať podporu na obstaranie nájomného bývania cez ŠFRB môžu okrem samospráv aj právnické osoby. Práve v Strážskom pribudli byty, ktoré sú jedny z prvých obstaraných podnikateľským subjektom. V priestoroch Liečebne dlhodobo chorých postavili 63 nájomných bytov, ktoré už dnes majú takmer 100%-nú obsadenosť. Pred bytovým domom pribudnú ešte parkovacie miesta a do budúcna sa ráta aj s revitalizáciou parku nachádzajúceho sa v areáli bytov.