Ďalší ročník Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva.

Generálny riaditeľ ŠFRB, Tomáš Lamprecht včera diskutoval spolu s kľúčovými predstaviteľmi vlády SR a generálnymi riaditeľmi stavebných spoločností v panelovej diskusii o stratégii MDV SR pre prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch, vývoji cien stavebných materiálov, vstupných komodít pre ich výrobu a vývoji cien energií v súvislosti s výrobou stavebných materiálov. Rovnako bola témou aj koncepcia štátneho rozpočtu v súvislosti s financovaním kľúčových zákaziek v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemnej výstavby ako aj podpora stavebníctva formou verejných zákaziek.

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa, že sme mohli aj s ministrom Ministerstva dopravy a výstavby SR, Andrejom Doležalom, ministrom Ministerstva životného prostredia SR, Jánom Budajom, podpredsedom vlády SR, Štefanom Holým a mnohými ďalšími významnými osobnosťami slovenského stavebníctva hľadať odpovede na otázky, ako pomôcť stavebnému sektoru.