Deň 15. január je každoročne pre Štátny fond rozvoja bývania ako aj pre jednotlivých žiadateľov o financovanie zo ŠFRB dôležitým dátumom, nakoľko v tento deň sa spúšťa proces podávania žiadostí o poskytnutie podpory pre nasledovné účely:

  • Obstaranie nájomného bytu
  • Obnova bytovej budovy
  • Výstavba a obnova zariadenia sociálnych služieb
  • Obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom
  • Obstaranie technickej vybavenosti k ubytovacím domom
  • Obstaranie ubytovacieho domu
  • Obstaranie pozemku k nájomným bytom
  • Obstaranie pozemku k ubytovacím domom

Veríme, že počet záujemcov o podporu bude ešte vyšší ako minulý rok a že spoločnými silami prispejeme k zväčšeniu a obnove bytového fondu na Slovensku.