V novembri 2019 došlo k slávnostnému odovzdaniu 24 nájomných bytov novým nájomcom za účasti primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej a generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Juraja Kurňavku.

Teší nás, že mesto Topoľčany zrealizovalo ďalšie tri projekty obstarania nájomných bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, v dôsledku čoho sa zabezpečilo bývanie pre ďalších 72 rodín, čím mesto Topoľčany účelne prispieva k riešeniu problematiky nájomných bytov.   

Pani primátorke JUDr. Alexandre Gieciovej ďakujeme za rozvoj v oblasti nájomného bývania.