Dnes, spolu s MDV SR, sme sa zúčastnili rokovania Komory miest, kde sme primátorom a starostom predostreli plán činností ŠFRB na nadchádzajúce obdobie.

Ďakujeme Združeniu miest a obcí Slovenska za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.