Dnes generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht spolu so starostom obce Zdenkom Gaďom, slávnostne položili základný kameň výstavby 60 nových nájomných bytov nižšieho štandardu pre marginalizované skupiny v obci Kamenná Poruba.