Štátny fond rozvoja bývania sa dňa 27.09.2017 zúčastnil slávnostného otvorenia novovybudovaného zariadenia pre seniorov Harmónia v Zborove nad Bystricou. Ešte raz naša veľká vďaka pánovi PaedDr. Jurajovi Hlavatému, starostovi obce Zborov nad Bystricou, za prínos v oblasti rozvoja výstavby zariadenia sociálnych služieb. Prajeme veľa ďalších úspechov.