Ďalších 36 bytov v Obci Korňa, podporených zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy si našlo svojich nových nájomníkov. Kľúče k bytom si dnes prevzali od starostky Marianny Bebčákovej, štátnej tajomníčky MD SR Kataríny Brunckovej a zástupcu GR ŠFRB Borisa Cehlárika pri ich slávnostnom odovzdaní.
Rodinám prajeme príjemné bývanie a ďakujeme pani starostke za podporu rozvoja výstavby nájomných bytov.