V duchu krásnych ľudových tradícií nás dnes privítala starostka jednej z najmenších obcí Slovenska, Dolný Vadičov, pani Miroslava Ondreášová. Za Štátny fond rozvoja bývania pozvanie na slávnostné odovzdávanie nájomných bytov prijali Juraj Bartoš a Patrik Blažek. 12 mladým rodinám dnes boli odovzdané nájomné byty, podporené dotáciou z Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a úverom zo ŠFRB. Tešíme sa, že aj vďaka nám majú mladí ľudia možnosť zostať vo svojej rodnej obci a podieľať sa na jej ďalšom zveľaďovaní. Prajeme im príjemné bývanie a aby v nájomných bytoch našli svoj vysnívaný domov.