“Kľúče k šťastiu” si prevzalo 9 rodín. V obci Pribeta sme slávnostne odovzdali ďalších 9 nájomných bytov. Pánovi starostovi Norbertovi Zsitvovi ďakujeme za rozvoj výstavby nájomných bytov a rodinám želáme spokojné bývanie.