Štátny fond rozvoja bývania prevzal záštitu nad 11. ročníkom odbornej konferencie Správa budov ktorá sa konala v dňoch 21-23.9.2022 s medzinárodnou účasťou, na ktorej spolu s množstvom prezentujúcich aj náš kolega Ing. Juraj Bartoš prednášal na tému komplexnej obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB.