Ceny stavebných materiálov prudko rastú a výrazne ovplyvňujú súčasnú výstavbu.

Aké sú dôsledky?

Aké sú riešenia?

A ako ďalej v súkromných a verejných zákazkách?

Aj toto bolo témou predchádzajúcich dvoch dní na Konferencii o doprave a výstavbe, kde riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht diskutoval spolu s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom, predsedom NDS Jurajom Tlapom, predsedom ZMOS-u Branislavom Trégerom, primátorom mesta Trenčín, Richardom Rybníčkom a ďalšími hosťami.