Hodnotenie ekonomickej kondície žiadateľa vychádza iba z časti kritérií a podľa farebnej škály a počtu hviezdičiek má len informatívny charakter.
V prípade zobrazenia dvoch hviezdičiek, alebo oranžového a červeného semaforu je pravdepodobnosť poskytnutia podpory v požadovanej výške nižšia.

IČO podnikateľského subjektu: