Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht sa dnes zúčastňuje na spoločnom pracovnom stretnutí ZMO región Humenné a ZMO región Michalovce so zástupcami ZMOS, kde predstaví aktivity ŠFRB pre výstavbu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb.

Ďakujeme Združeniu miest a obcí Slovenska za pozvanie. Veríme, že pracovné stretnutia prispejú k rozvoju výstavby NB a ZSS.