Vďaka mestu Trebisov, Ministerstvu dopravy SR a Štátnemu fondu rozvoja bývania dnes slávnostne odovzdali Igor Choma , Marek Čižmár a Tomáš Lamprecht GR ŠFRB do užívania 78 nájomných bytov. Pánovi primátorovi ďakujeme za rozvoj výstavby nájomných bytov a rodinám želáme spokojné bývanie. Staviame s Vami.