Ďakujeme za pozvanie na 31. snem najreprezentatívnejšej organizácie miest a obcí Slovenska, ktorej členom je 95% samospráv.

Želáme veľa ďalších úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.