Generálny riaditeľ Štátného fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht včera otvoril 16. ročník konferencie zameranej na komplexnú obnovu bytových domov v hoteli Permon, nad ktorou ŠFRB prevzal záštitu.
Účastníci z rôznych sfér stavebníctva a správcovských spoločností si užijú dni plné prednášok na aktuálne témy z oblasti obnovy bytových domov, obnoviteľných zdrojov a energetických úspor.
Pevne veríme, že zúčastnením sa budú páčiť nielen prednášky, ale aj príjemné večery.