10_príloha-č.-61_Vyhlásenie-právnickej-osoby-podnikateľa-ohľadne-povinnosti-zápisu-do-RPVS_2020