02_príloha-č.-27_Vyhlásenie-odborný-technický-dozor_2021