09_príloha-č.-60_Vyhlásenie-pre-účely-posúdenia-št.pomoci-de-minimis_2020