08_príloha-č.-60_Vyhlásenie-právnickej-osoby-podnikateľa-ohľadne-povinnosti-zápisu-do-RPVS_2020