08_príloha-č. 41_Vyhlásenie-OSO-na-inštaláciu-technického-zariadenia-OZE_2021