A A A


Konferencia ŠFRB pre pracovníkov OÚ a MÚ 2017

Konferencia ŠFRB pre pracovníkov OÚ a MÚ 2017

Štátny fond rozvoja bývania , tak ako každý rok , dňa 28.11.2017 organizoval konferenciu pre pracovníkov okresných a mestských úradov. Konferenciu otvoril generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka, ktorý poďakoval pracovníkom úradov za ich vykonanú prácu a zhodnotil rok 2017. Pre kolegov z úradov bolo pripravených niekoľko prezentácií od našich expertov za daný odbor .

Konferencia KOBD 2017

Konferencia KOBD 2017

V dňoch 22.-24. 11. 2017 sme sa zúčastnili konferencie KOBD, ktorá sa tento rok konala po 11.krát. KOBD je medzinárodná konferencia, ktorá sa stala v odbore stavebníctva pojmom a obľúbenou tradíciou. Záštitu nad konferenciou prevzal generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania, Ing. Juraj Kurňavka.

Slávnostné otvorenie nájomného bytového domu v obci Brodské.

Slávnostné otvorenie nájomného bytového domu v obci Brodské.

Konferencia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike k 25. výročiu

Konferencia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike k 25. výročiu

V dňoch 18-20.10.2017 sme sa zúčastnili konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike ( APUMS SR ), ktorá sa konala pri príležitosti 25. výročia od ich založenia.

Slávnostné otvorenie zariadenia pre seniorov Harmónia v Zborove nad Bystricou

Slávnostné otvorenie zariadenia pre seniorov Harmónia v Zborove nad Bystricou

Štátny fond rozvoja bývania sa dňa 27.09.2017 zúčastnil slávnostného otvorenia novovybudovaného zariadenia pre seniorov Harmónia v Zborove nad Bystricou. Ešte raz naša veľká vďaka pánovi PaedDr. Jurajovi Hlavatému, starostovi obce Zborov nad Bystricou, za prínos v oblasti rozvoja výstavby zariadenia sociálnych služieb. Prajeme veľa ďalších úspechov. 

Slávnostný program k 20. výročiu založenia ŠFRB

Slávnostný program k 20. výročiu založenia ŠFRB

Syndikovať obsah
Návrat hore