A A A

Kontakty na zamestnancov ŠFRB

  telefón fax   email

Ing. Dana PIŠTOVÁ
generálna riaditeľka

 02/59 364 207
  riaditel[at]sfrb[dot]sk  
Beatrix FISCHER
sekretariát riaditeľky
 02/59 364 207 02/59 364 250   sekretariat[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Peter DOLINSKÝ
zástupca riaditeľky
      dolinsky[at]sfrb[dot]sk  
ÚTVAR RIADITEĽKY
Ing. Viera STEPANOVOVÁ
metodička
      stepanovova[at]sfrb[dot]sk  
Daniela JURÁŠKOVÁ
personalistka
02/59 364 319     juraskova[at]sfrb[dot]sk  
ÚTVAR KONTROLY
Ing. Mária BUČKOVÁ   02/59 364 432   buckova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Jozef KARAS   02/59 364 432   karas[at]sfrb[dot]sk  
ÚTVAR ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ

RNDr. Michaela KOLLÁROVÁ
vedúca útvaru

      kollarova[at]sfrb[dot]sk  

Mgr. Rastislav LACKOVIČ
projektový manažér a hovorca ŠFRB

02/59 364 477 02/59 364 477   lackovic[at]sfrb[dot]sk  
ODBOR KOORDINÁCIE A SCHVAĽOVANIA ÚVEROV
Ing. Zuzana PETRÁŠOVÁ
vedúca odboru
      petrasova[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie evidencie a prvotnej kontroly
Ing. Jozef TOMEČEK
vedúci oddelenia
      tomecek[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Marianna TICHÁ       ticha[at]sfrb[dot]sk  
Hana RIEGELOVÁ       riegelova[at]sfrb[dot]sk  
Iveta VAVROVÁ 02/59 364 215 02/59 364 478   vavrova[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie schvaľovania úverov
Ing. Eva ŠIMLOVIČOVÁ
vedúca oddelenia
      simlovicova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. arch. Alžbeta CHRENOVÁ       chrenova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Soňa VÁGNEROVÁ       vagnerova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Soňa KMEŤOVÁ       kmetova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Jana PRUKSCHOVÁ       prukschova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Anton VAVRINČÍK       vavrincik[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Dávid Fodor       fodor[at]sfrb[dot]sk  
ODBOR PRÁVNY
JUDr. Peter BEŇO
vedúci odboru
      beno[at]sfrb[dot]sk  
JUDr. Bibiána DEMETEROVÁ       demeterova[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Dávid BARČÁK       barcak[at]sfrb[dot]sk  
JUDr. Katarína MIHOKOVÁ       mihokova[at]sfrb[dot]sk  
JUDr. Renata OREŠKOVÁ       oreskova[at]sfrb[dot]sk  
Mária UHLÍKOVÁ       uhlikova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Helena TURJANOVÁ       turjanova[at]sfrb[dot]sk  
Miroslava HORNÍČKOVÁ  02/59 364 471 02/59 364 226   hornickova[at]sfrb[dot]sk  
Katarína LOVASOVÁ  02/59 364 225 02/59 364 226   lovasova[at]sfrb[dot]sk  
Viera MINAROVIECH       minaroviech[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie správy úverov
Ing. Ivana BÁNOVSKÁ
vedúca oddelenia
      banovska[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Marta VOSYKOVÁ       vosykova[at]sfrb[dot]sk  
Daniela GOTTLIEBOVÁ       gottliebova[at]sfrb[dot]sk  
Eva BOTLOVÁ       botlova[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Viera MACHOVÁ       machova[at]sfrb[dot]sk  
Ľubomíra BEZRUČKOVÁ       bezruckova[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie sledovania a vymáhania splátok v omeškaní
Mgr. Vladimír SIROTA
vedúci oddelenia
      sirota[at]sfrb[dot]sk  
Viera KAMENCOVÁ   02/59 364 481   kamencova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Oľga SAMKOVÁ       samkova[at]sfrb[dot]sk  
Mária TOKOŠOVÁ       tokosova[at]sfrb[dot]sk  
ODBOR EKONOMIKY A PREVÁDZKY
Ing. Karol BIERMANN
vedúci odboru
      biermann[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Miloslav ŠMÍD       smid[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Jana HAJDENOVÁ       hajdenova[at]sfrb[dot]sk  
RNDr. Eva ŽILINSKÁ       zilinska[at]sfrb[dot]sk  
Bc. Adriána LISKOVSKÁ       liskovska[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Patrik BLAŽEK       blazek[at]sfrb[dot]sk  
Ján ŠIMUNEK       simunek[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Monika DUDÍKOVÁ
podateľňa
      dudikova[at]sfrb[dot]sk  
Miroslava KALIVODOVÁ
podateľňa
      kalivodova[at]sfrb[dot]sk  
Návrat hore