A A A


Kontakty na zamestnancov ŠFRB

  telefón fax   email

Ing. Dana PIŠTOVÁ
generálna riaditeľka

 02/59 364 207
  riaditel[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Patricia CEIZELOVÁ
sekretariát riaditeľky
 02/59 364 207 02/59 364 250   sekretariat[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Peter DOLINSKÝ
zástupca generálnej riaditeľky
      zastupca[at]sfrb[dot]sk  
ÚTVAR GENERÁLNEJ RIADITEĽKY
Martin JANŠTO
koordinátor ICT

    martin.jansto[at]sfrb[dot]sk  
Daniela JURÁŠKOVÁ
personalistka
02/59 364 319     daniela.juraskova[at]sfrb[dot]sk  
ÚTVAR KONTROLY
Mgr. Ing. Monika SOROČINOVÁ
vedúca útvaru
      monika.sorocinova[at]sfrb[dot]sk
Ing. Mária BUČKOVÁ   02/59 364 432   maria.buckova[at]sfrb[dot]sk
Ing. Jozef KARAS   02/59 364 432   jozef.karas[at]sfrb[dot]sk
ÚTVAR ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ

RNDr. Michaela KOLLÁROVÁ
vedúca útvaru

      michaela.kollarova[at]sfrb[dot]sk  

Mgr. Rastislav LACKOVIČ
projektový manažér a hovorca ŠFRB

02/59 364 477 02/59 364 477   rastislav.lackovic[at]sfrb[dot]sk  
ODBOR POSUDZOVANIA A SCHVAĽOVANIA ÚVEROV
Ing. Zuzana PETRÁŠOVÁ
riditeľka odboru
      zuzana.petrasova[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie evidencie a prvotnej kontroly
Ing. Jozef TOMEČEK
vedúci oddelenia
      jozef.tomecek[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Ján LEBEDA       jan.lebeda[at]sfrb[dot]sk
Mgr. Marianna TICHÁ       marianna.ticha[at]sfrb[dot]sk  
Hana RIEGELOVÁ       hana.riegelova[at]sfrb[dot]sk  
Iveta VAVROVÁ
02/59 364 478   iveta.vavrova[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie schvaľovania úverov
Ing. Eva ŠIMLOVIČOVÁ
vedúca oddelenia
      eva.simlovicova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. arch. Alžbeta CHRENOVÁ       alzbeta.chrenova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Soňa VÁGNEROVÁ       sona.vagnerova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Soňa KMEŤOVÁ       sona.kmetova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Jana PRUKSCHOVÁ       jana.prukschova[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Dávid FODOR       david.fodor[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Ingrid ŠKOLÍKOVÁ       ingrid.skolikova[at]sfrb[dot]sk
Ing. Monika CABADAJOVÁ       monika.cabadajova[at]sfrb[dot]sk
Ing. Dana SLOBODOVÁ       dana.slobodova[at]sfrb[dot]sk
Ing. Juraj BARTOŠ       juraj.bartos[at]sfrb[dot]sk
ODBOR SPRÁVY A RIADENIA ÚVEROV
Ing. Viera STEPANOVOVÁ
riaditeľka odboru
      viera.stepanovova[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie čerpania úverov
Ing. Ivana BÁNOVSKÁ
vedúca oddelenia
      ivana.banovska[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Marta VOSYKOVÁ       marta.vosykova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Renáta TRTÍKOVÁ       renata.trtikova[at]sfrb[dot]sk  
Daniela GOTTLIEBOVÁ       daniela.gottliebova[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Monika DUDÍKOVÁ       monika.dudikova[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie správy úverov
Renáta ZORŇANOVÁ
vedúca oddelenia
      renata.zornanova[at]sfrb[dot]sk  
JUDr. Renata OREŠKOVÁ       renata.oreskova[at]sfrb[dot]sk  
Mária UHLÍKOVÁ       maria.uhlikova[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Helena TURJANOVÁ       helena.turjanova[at]sfrb[dot]sk  
Miroslava HORNÍČKOVÁ  
  miroslava.hornickova[at]sfrb[dot]sk
Katarína LOVASOVÁ       katarina.lovasova[at]sfrb[dot]sk  
Viera MINAROVIECH       viera.minaroviech[at]sfrb[dot]sk  
Eva BOTLOVÁ       eva.botlova[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Viera MACHOVÁ       viera.machova[at]sfrb[dot]sk  
Ľubomíra BEZRUČKOVÁ       lubomira.bezruckova[at]sfrb[dot]sk  
PRÁVNY ODBOR
JUDr. Peter BEŇO
riaditeľ odboru
      peter.beno[at]sfrb[dot]sk  
JUDr. Bibiána DEMETEROVÁ       bibiana.demeterova[at]sfrb[dot]sk 
Mgr. Jana MOŠKOVÁ       jana.moskova[at]sfrb[dot]sk  
JUDr. Katarína MIHOKOVÁ       katarina.mihokova[at]sfrb[dot]sk  
Oddelenie sledovania a vymáhania splátok v omeškaní
Mgr. Vladimír SIROTA
vedúci oddelenia
      vladimir.sirota[at]sfrb[dot]sk  
Viera KAMENCOVÁ   02/59 364 481   viera.kamencova[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Mgr. Andrea ENDERLOVÁ       andrea.enderlova[at]sfrb[dot]sk  
Mária TOKOŠOVÁ       maria.tokosova[at]sfrb[dot]sk  
ODBOR EKONOMIKY A PREVÁDZKY
Ing. Karol BIERMANN
vedúci odboru
      karol.biermann[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Miloslav ŠMÍD    

  miloslav.smid[at]sfrb[dot]sk  

RNDr. Eva ŽILINSKÁ       eva.zilinska[at]sfrb[dot]sk  
Ing. Adriána LISKOVSKÁ       adriana.liskovska[at]sfrb[dot]sk  
Mgr. Patrik BLAŽEK       patrik.blazek[at]sfrb[dot]sk  
Ján ŠIMUNEK       jan.simunek[at]sfrb[dot]sk  
Eva ŠKEROVÁ
podateľňa
      eva.skerova[at]sfrb[dot]sk  
Miroslava KALIVODOVÁ
podateľňa
      miroslava.kalivodova[at]sfrb[dot]sk  
Návrat hore